Ansökan om medlemskap till
Naturistföreningen Mälardalen

Vi / Jag önskar bli medlem i föreningen

Namn: _____________________________________________ Personnummer___________________

Namn: _____________________________________________ Personnummer___________________ 

Barn: _____________________________________________ Personnummer___________________

Barn: _____________________________________________ Personnummer___________________

Barn: _____________________________________________ Personnummer___________________

Barn: _____________________________________________ Personnummer___________________

 

Adress:_____________________________________________

Postadress:__________________________________________

Telefon:_____________________________________________

 

Datum:_______________________

Datum:_______________________

Egenhändig namteckning:

Egenhändig namteckning:

 _________________________________

______________________________________

 

Vi är redan medlemmar i Naturistföreningen:_____________________________

men vill stödja Er verksamhet genom att bli supportermedlemmar.
Vi blir även då fullvärdiga medlemmar i Er förening, men erhåller inget INF-märke genom Er.
Medlemsavgiften 2018 är fullbetalande medlemmar 320 Kr/par och 220 Kr/enskild
supportermedlemmar 170 Kr/par och 120 Kr/enskild
Barn under 18 år ingen avgift
Erlägg inte någon avgift förrän inbetalningskortet kommer.
_________________________________________________________________________________________

NATURISTFÖRENINGEN MÄLARDALEN
Box 250
721 06 VÄSTERÅS

nf_malardalen@hotmail.com
Pg 431 83 34-2

 

Till förstasidan