Ansökan om medlemskap till Naturistföreningen  Mälardalen

 

Vi / Jag önskar bli medlem i föreningen

 

 

Namn: _____________________________________________   Personnummer___________________

 

Namn: _____________________________________________   Personnummer___________________

 

Barn: _____________________________________________   Personnummer___________________

 

Barn: _____________________________________________   Personnummer___________________

 

Barn: _____________________________________________   Personnummer___________________

 

Barn: _____________________________________________   Personnummer___________________

 

 

Adress:_____________________________________________

 

Postadress:__________________________________________

 

Telefon:_____________________________________________

 

E-post: _____________________________________________

 

 

Datum:_______________________                                                Datum:_______________________

 

Egenhändig namnteckning:                                                              Egenhändig namnteckning:

 

_____________________________                                                _______________________________

 

 

 

 

Vi är redan medlemmar i Naturistföreningen:_____________________________

men vill stödja Er verksamhet genom att bli supportermedlemmar.

Vi blir även då fullvärdiga medlemmar i Er förening, men erhåller inget INF-märke genom Er.   

 

Medlemsavgiften 2020 är fullbetalande medlemmar  320 Kr/par och 220 Kr/enskild

supportermedlemmar  170 Kr/par och  120 Kr/enskild

Barn under 18 år ingen avgift

 

Vid betalning skriv tydligt på betalningen vem som betalar så att kassören kan bokföra rätt person.

 

 

 

NATURISTFÖRENINGEN MÄLARDALEN

Box 250

721 06 VÄSTERÅS

 

nf_malardalen@hotmail.com

http://www.nf-malardalen.se

Pg 431 83 34-2